` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • Z Marienbadu cz.4

   

   

   

  Kreuzbrunnu z poczwórną dawką 12 g marie badzkiej soli — to jednak musi parsknąć śmiechem (o ile jest Polakiem). Otóż miejscowość Hohendorfer Hoehe, nazywa się dziś „ZadubsS Vyszina".

  Naturalnie, że nikt z kuracjuszów pyta się, idąc na przechadzkę, gdzie jest „ZaduHskai Vyszina", lecz wymienia, chcąc się cos takiego dowiedzieć, starą oryginalną nazwę. Polacy mają tu swój osobny „klub" w Pieszorzędnym domu „Teplerhaus", gdzie znaleźć można obfitą lekturę polską i zapoznać się z racjami z różnych stron..

  Oprócz tego szuka się w razie potrzeby interwencji, którą się znajdu" w każdym wypadku u nader życzliwego i Przstępnego konsula polskiego p. Stanisława Lubi Sadowskiego. Istnieje tu także — po raz pierwszy, w tymi sezonie otwarta — wystawa polskiego przemysłu domowego, gdzie znajdują się różne szywki i tkaniny, kilimy i inkrustacje drzewne, kopiańskie, huculskie, łowickie i in., wzbucjąc podziw u cudzoziemców.

  Poza tern panuje tu dość znaczna drożyzna której jednak kuracjusz nie odczuwa zbyt leśnie, o ile po kilkutygodniowym pobycie o znaje ulgi na zdrowiu i pokrzepienia skołatany nerwów. Wtedy to — ze wzmocnionem serce lekkiemi nerwami i... lekką kieszenią wsiada pociągu pośpiesznego i pośpiesznie ucieka domu z tej „perły wód" — szeptając sobie  w duchu: „Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze