` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • Konkurs domowego wyrobu nart

   

   

   

  Konkurs domowego wyrobu nart. Państw. Urząd Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk., chcąc się przyczynić do rozszerzenia sportu narciarskiego wśród jak najszerszych warstw społeczeństwa, propaguje w okolicach górskich wyrób nart sposobem domowym.

   

  Celem podniesienia tej akcji urządza wspomniany urząd centralny konkurs domowego wyrobu nart, polegający na tern, że narciarze, którzy sporządzili sobie narty domowym sposobem, otrzymują nagrody pieniężne za sprzęt, zgłaszany do konkursu. Nagrody wynoszą: I-sze miejsce jedna nagroda w wysokości 300 zł, 2-gie miejsce trzy nagrody w wysokości po 150 zł, 3-cie miejsce trzy nagrody w wysokości po 100 zł, 4-te miejsce cztery nagrody w wysokości po 50 zł.

  Do konkursu centralnego mogą się zgłaszać wytwórcy, którzy stanęli do konkursu powiatowego. Celem umożliwienia wytwórcom, pochodzącym z powiatu cieszyńskiego, wzięcia udziału w konkursie centralnym, rozpisuje Powiatowy Komitet Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk, w Cieszynie powiatowy konkurs domowego wyrobu nart na następujących warunkach: Wyrób nart odbywa się pod kontrolą organów p. w. Każdy wytwórca, chcący wziąć udział w konkursie, zgłasza swoje przystąpienie do konkursu przed rozpoczęciem pracy.

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze