` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • Położenie przemysłu śląskiego cz. II

  Nie powinny nas niepokoić znów tak bardzo te dwa słowa „narodowości niemieckiej". Kapitał obywatela polskiego jest kapitałem polskim. Należy o tem pamiętać i obchodzić się z ty m kapitałem tak, aby w dzisiejszej chwili zastąpił te w pływy, których tam obywatele narodowości polskiej zdobyć nie mogli wskutek niekorzystnych warunków na naszym rynku finansowym. Trudno tu dociekać, czy nie chciano, czy też nie umiano skierować kapitałów polskich na rynek śląski.

  Są i inne niedomagania naszej polityki gospodarczej na Śląsku. O to produkcja ciężkiego przemysłu spada gwałtownie. Można śmiało stwierdzić, że w porównaniu z rokiem 1928 lub 1929 niema takiego rodzaju produkcji w przemyśle górnośląskim, w które jakby nie zaznaczył się spadek przynajmniej o 30 procent. Liczba robotników zatrudnionych w ciężkim przemyśle w porównaniu z r. 1923 wynosi zaledwie jedną trzecią część, a i ci robotnicy nie pracują przez wszystkie dniówki w tygodniu. Dochody robotników spadły poniżej minimum egzystencji. Wystarczy nadmienić, że zarobki robotników na Górnym Śląsku w r. 1929 wynosiły 23 miljony zł, a w r. 1933 zaledwie 7 miljonów zł miesięcznie.

  Zarządzenia w kierunku ożywienia rynku wewnętrznego są bezskuteczne i nie robią w rażenia, że mają na celu poprawę bytu obywateli. Przecież od dwóch lat ciągną się układy, konferencje i dekretowanie w sprawie cen węgla na rynku krajowym i eksportu węgla, a jednak mimo to' zużycie węgla na rynku wewnętrznym jak i jego' wywóz spadają w sposób przerażający.

  Równolegle zaś mnoży się zamykanie kopalń i zwalnianie tysięcy robotników. Trzeba dalej stwierdzić, że poszczególne władze publiczne przy udzielaniu zamówień przemysłu i polskiemu nie uwzględniają śląskich warsztatów pracy w stosunku doi panującego tam bezrobocia. Jest to niesprawiedliwe i niepolityczne. Bezrobocie jest na Śląsku najsilniejsze, co sprzyja wrogiej nam agitacji. Również „Fundusz pracy " w swej dotychczasowej działalności nie uwzględnił należycie tego stanu rzeczy.

  Sumy, które przeznaczył dla Śląska, nie stoją w odpowiednim stosunku ani do liczby bezrobotnych, ani też dobie dochodów, które skarb państwa czerpie z tej dzielnicy.
  Do przemysłu śląskiego wszedł spory zastęp kierowników, dyrektorów administracyjnych i technicznych, inżynierów i kupców, którzy wnieśli dobrą wolę, chęć pracy i znajomość fachu. Wiele pism prowadzi przeciw nim nagonkę, pisze się na temat ich nadużyć, wygórowanych dochodów, co szkodzi ich opinji w oczach zagranicy, która powierzyła im opiekę nad swoim kapitałem i w Polsce. Leży w dobrze zrozumianym interesie Polski zbadać poszczególne wypadki nadużyć sumiennie, poczekać na zapadnięcie w y r o k ó w sądowych w tej sprawie, zanim przystąpi się do generalnego ataku na naszych rodaków w przemyśle śląskim. Nowy kapitał nie płynie na Śląsk, co nie ułatwia pracy polskim kierownikom tego przemysłu.

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze