` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.2

   

   

   

  Zjednoczenie narodowe było zespołem narodowej demokracji oraz stronnictwa ludowego, „Polska partia socjalistyczna" była zrzeszeniem tego odłamu robotników, który przyjął program Marksal.

  Rada Narodowa przez bardzo krótki czas była organizacją tajną, po manifeście cesarza Karola z dnia 16 października 1918, który mówił „o zjednoczeniu polskich obszarów Austrii z niezawisłym państwem polskim", wystąpiła Rada Narodowa jawnie, a na olbrzymim wiecu w dniu 27 października 1918 została przez 40.000 uczestników uznana jako legalna reprezentacja Śląska Cieszyńskiego. Na czele Rady Narodowej stanęli Michejda i Tadeusz Reger.

  W skład Rady Narodowej wchodzili ponadto: Z ramienia „Związku śląskich katolików": dr Wacław Olszak, Franciszek Tomiczek, dr Leon Wolf, ks. Eugeniusz Brzuska, Maria Sojkowa; z ramienia „Zjednoczenia narodowego": Kazimierz Piątkowski, Jan Jaś, Rudolf Kołaczek, Jan Kotas, Zofia Kiedroniowa; z ramienia P. P. S.: j dr Ryszard Kunicki, Emanuel Chobot, Jerzy I Kantor, Piotr Kornuta, Franciszek Czyż, Władysław Jeziorski, Dorota Kłuszyńska.

  W tym historycznym dla Śląska Cieszyńskiego dniu uchwalono jednomyślnie następującą rezolucję: „My Polacy Księstwa Cieszyńskiego, zebrani w dniu 27 października 1918 na wiecu narodowym na rynku cieszyńskim, uroczyście stwierdzamy, że skoro zwycięska idea sprawiedliwości, uznana przez wszystkie narody świata, wskrzesiła wolną, niepodległą, zjednoczoną Polskę z własnym wybrzeżem morskim, my Polacy Księstwa Cieszyńskiego uznajemy bezwarunkową przynależność naszą i ziemi naszej do Polski i uważamy się odtąd za obywateli wolnej, zjednoczonej i niepodległej Polski.

  Rzeczypospolitej Polskiej winniśmy wierność, posłuszeństwo, mienie i krew naszą i nie uznajemy żadnych więzów, tym najświętszym obowiązkom przeciwnych."

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze