` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • Szczęśliwiec, który wygrał ćwierć miljona zIotych

   

   

   

  Szczęśliwiec, który wygrał ćwierć miljona zIotych. Donosiliśmy już, że ćwiartkę losu, na to że padł miljon złotych, posiadał właściciel wocarni w Częstochowie, niejaki Ciszewski. Po przyjeździe tego wybrańca losu do Warszawy mieściły pisma następującą rozm owę: — „Nie lależy rni na ukrywaniu i tak wszyscy znajomi wiedzą o m ojem szczęściu i nie mam się czego bawiać. Gram na loterji staie od szeregu lat, o i cierpliwość zwyciężyła."  — „ W jakich okolicznościach dowiedział się pan o wygranej?" — czytamy.
  —„Rano ubierałem się do pracy razem i synkiem. Chłopiec m ówi: „Posłuchajmy chwilę, dowiemy się przez radjo, może wygraliśmy miljon" . Zacząłem się śmiać: „Przecież nie znasz nawet numeru losu". Synek wskazał ręką, gdzie wypisał kredą numer naszej ćwiarty: 40.875. Zaczęła się audycja radjowa. Przemówienie, później jakiś szum. Nagle usłyszałem: Miljon złotych padł na numer czterdzieści tysięcy osiemset siedem dziesiąt..." „Pięć"

  — wykrzyknął m ój synek, zagłuszając ostatnią cyfrę, Wypowiedzianą przez radjo. „Tatusiu, wygraliśmy!" Nie wierzyłem. Po chwili jednak numer powtórzony został wyraźnie. W iedziałem już o swem szczęściu. Poszedłem do pracy, gdzie czekało już wiele osób, które nie wiem skąd dowiedziały się o mojej wygranej. Składano m i gratulacje. Przyszli też drobni dłużnicy — śmieje się Ciszewski — powiedziałem im , że ogłaszam dla nich „amnestję" i anuluję długi. M nie spotkało szczęście, niech i in ni mają trochę radości."

  — „Jakie są pańskie najbliższe plany?" — „ Wracam do Częstochowy i przedewszystkiem podziękuję Matce Boskiej na Jasnej Górze. Wezmę się do swej pracy i będę pracował jeszcze w ytrw ałej, jak dotychczas. Wydaje m i się, że u nas w Polsce im kto ma więcej pieniędzy — tern bardziej powinien pracować. Pomyślę też o jakimś własnym dachu nad głową."

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze