` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.4

   

   

   

  Zarazem też przedstawiciele Rady Narodowej notyfikowali tę proklamację starostom w Cieszynie, Bielsku i Frysztacie. Starostowie przyjęli treść proklamacji do wiadomości, oświadczając jednak, że rządy oddadzą po nadejściu wskazówek z Wiednia lub Opawy.

  Komendant załogi cieszyńskiej pułkownik Gernt przyjął również oświadczenie Rady Narodowej do wiadomości i przyrzekł ewentualną pomoc w utrzymaniu ładu i porządku. W dniu 31 października 1918 o godz. 7 wieczorem nadszedł telegraficzny rozkaz od komendy wojsk polskich w Krakowie, by w Cieszynie objął komendę najstarszy oficer polski.

  Nadporucznik Klemens Matusiak złożył przysięgę wierności Radzie Narodowej, po czym wojsko polskie zajęło koszary, magazyny wojskowe i składy amunicji. Dotychczasowy pułkownik Gernt, rozbrojony, widząc, że dla niego wszystko stracone, opuścił Cieszyn. W ciągu kilku godzin zajęto wszystkie obiekty rządowe oraz linię kolejową Mosty-Bogumin. Wcielenie Śląska Cieszyńskiego do Polski stało się faktem dokonanym.

  Gdy specjalni kurierzy roznosili jeszcze w nocy z dnia 31 października na 1 listopada oraz wczesnym rankiem tę wielką i radosną wieść, ogarnął ludzi entuzjazm, jakiego dotąd Śląsk Cieszyński nie był świadkiem. Ludzie zrywali się w nocy ze snu i biegli do sąsiada, by się po- dzielić tą wesołą nowiną. „Jest Polska" — „Śląsk Cieszyński należy do Polski" — „Rada Narodowa już sprawuje rzeczywistą władzę" — „Mamy już na Śląsku Cieszyńskim własne wojsko polskie" — oto hasła, które szybko po dawano sobie z ust do ust, wszędzie wywieszano chorągwie polskie, w kościołach bito wdzwony, — jednym słowem: ludzi opanował szał radości.

  Spełniły się nasze marzenia, poczuliśmy się wolnymi obywatelami niepodległej, zjednoczonej Polski. Na wieży piastowskiej łopota sztandar polski, w starostwie cieszyńskim fotel starościński zajął nowy starosta p. Zygmunt Żurawski, późniejszy wicewojewoda śląski, który bez jakichkolwiek zastrzeżeń poddał się władzy Rady Narodowej, wszystko oświadcza, się za Polską, lub przynajmniej, jak sąd i prokuratoria, oświadczają lojalność, ratusz tylko cieszyński patrzy jeszcze hardo, bo on dotąd nie znał mowy polskiej i sprawy polskiej był wrogiem.

  Gdy prezydenci Rady Narodowej zgłosili w ratuszu objęcie władzy, usłyszeli z ust burmistrza Gamrotha, że wydział gminny zgłosił imieniem miasta przynależność do państwa niemiecko-austriackiego i tam przedstawił swe żądania. Wydział gminny, licząc się do pewnego stopnia z faktami dokonanymi, okazał skłoność do respektowania języka polskiego, Głośna ta wówczas „republika cieszyńska" zlikwidowała się po paru dniach na wieść, że nasi rolnicy nie dowiozą żywności do miasta.

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze