` pkscieszyn.pl - Pamiątkowa Kronika Sympatyków Cieszyna - Historia miasta Cieszyn
LIVE!

 • ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.5

   

   

   

  Tymczasem Rada Narodowa zajęła zamek jako swą siedzibę. Tam, gdzie niedawno rezydowali cesarze austriacki i niemiecki, gdzie sztaby generalne układały plany dalszej kampanii wojennej, której jednym z celów był nowy rozbiór Polski, tam zasiedli reprezentanci Polski na Śląsku Cieszyńskim i stąd wykonywali swą władzę.

  I tam to codziennie śpieszyły delegacje duchowieństwa, gmin, najrozmaitszych zrzeszeń gospodarczych i oświatowych, by złożyć hołd przedstawicielom Polski i zapewnić o współpracy dla Ojczyzny.

  Tymczasem Czesi, zaskoczeni szybką akcją polską, a może nawet zatrwożeni o tę część Śląska, którą uważali za swą bezsprzeczną własność, zaproponowali konferencję celem prowizorycznego rozgraniczenia Śląska Cieszyńskiego.

  W dniu 5 listopada doszło do ugody w Polskiej Ostrawie między Radą Narodową a czeskim Narodnim Vyborem dla Śląska. Rada Narodowa objęła władzę nad całymi powiatami cieszyńskim i bielskim i nad 28 polskimi gminami powiatu frysztackiego.

  Powiat frydecki i 6 gmin w powiecie frysztackim, w których wydziały gminne wykazały większość czeską, miały podlegać Narodnimu Vyborovi.

  Tę ugodę z dnia 5 listopada zatwierdził Rząd polski w Warszawie oraz Narodni Vybor w Pradze. Jakkolwiek Czesi ugodę złamali i zbrojnie przekreślili, to miała ona wielkie znaczenie w późniejszym sporze polsko-czeskim, o granicę na Śląsku Cieszyńskim, gdyż nawet francuskie koła polityczne, które na każdym kroku popierały politykę czeską, nie mogły przejść do porządku dziennego nad faktem, że Czesi z własnej inicjatywy podali myśl ugody i zupełnie dobrowolnie zgodzili się na zasadę, że na Śląsku Cieszyńskim względy etnograficzne powinny decydować o granicy polsko- czeskiej. , Rada Narodowa po osiągnięciu porozumienia z Czechami mogła myśleć o zorganizowaniu adminitracji.

   

   

   

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:24
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.10

      Czesi, mając wielkie siły wojskowe do dyspozycji, zajęli Śląsk aż po Wisłę, dopiero, gdy nadeszły posiłki, ponieśli dotkliwą klęskę pod Skoczowem, w następstwie której Czesi prosili o rozejm. Tymczasem w Paryżu doszło do pewnego porozumienia między przedstawicielem Polski Romanem Dmowskim, a przedstawicielem Czechosłowacji Beneszem. W wyniku porozumienia przybyła do Cieszyna komisja...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:23
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.9

      Hasło, rzucone  po objęciu Śląska przez Radę Narodową, powiększenia siły obrońców Śląska przez dobrowolne zaciągnięcie się do armii, nie znalazło dostatecznego zrozumienia tak wskutek zniechęcenia ludności z powodu długiej wojny, jak również wskutek zgubnej agitacji ze strony socjalistów przeciw „militaryzmowi". W dniu 23 stycznia rozpoczęli Czesi kroki nieprzyjacielskie aresztowaniem członków Rady...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:22
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.8

      'Tego samego dnia złożyliśmy wizytę prezesowi Rady ministrów dr Kramarzowi. Przyjęcia u ówczesnego potentata czeskiego, który trząsł republiką i nadawał ton polityce czeskiej, nie zapomnę nigdy. Ton rozmowy wykraczał bardzo mocno poza przyjęte formy. Dr Kramarz stanął na stanowisku bezwzględnego prawa Czech do> Śląska, twierdził, że na Śląsku zapanował bolszewizm itd. Odpowiedziałem...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.7

      Polskim ewangelikom, których wyrazem był senior Kulisz, chodziło o to, by w Pradze przedstawić stanowisko ewangelików w właściwym świetle w pierwszym rzędzie prezydentowi republiki Masarykowi. Prezydium Rady Narodowej, po gruntownym i wszechstronnym rozpatrzeniu całej sprawy, zdecydowało się wysłać wspomnianą delegację do Pragi, z podkreśleniem, że delegacji nie ma charakteru oficjalnego. —...

ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

Written By Super User on wtorek, 01, grudzień 2015 18:21
ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA PRZEŁOMIE CZ.6

      I rzeczywiście powołała do życia Rząd krajowy z prezydentem dr Janem Michejdą na czele jako organ wykonawczy, oraz Komisję szkolną z prezydentem dr Ernestem Farnikiem na czele jako władzę szkolną, zorganizowała Wydział skarbowy pod prezesurą naczelnika Pawlity oraz władzę administracyjno-skarbową, Wydział kolejowy z dr Banaszkiewiczem na czele, Wydział aprowizacyjny, w...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzednie wiadomości
    

Stary Cieszyn

Komentarze