Akty prawne regulujące transport drogowy. Kiedy ciężarówki nie mogą wyjechać na drogi? Kiedy ciężarówki maja zakaz jazdy?

Transport drogowy jest objęty sporą ilością nakazów i zakazów, regulujących jego przebieg. Zwłaszcza w przypadku drogowego transportu towarów ciężarówkami istnieje szereg ograniczeń, które kierowcy i właściciele firm przewozowych muszą respektować. Jakie są akty prawne regulujące transport drogowy i kiedy ciężarówki maja zakaz jazdy?

Trochę prawa i teorii, czyli akty prawne regulujące transport drogowy

Podstawowym dokumentem wpływającym na kształt transportu drogowego w naszym kraju jest ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001, wytycza ona ramy, w której muszą się mieścić wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się przewozem. Nad poprawnością i respektowaniem ustawy czuwa specjalny organ – Inspekcja Transportu Drogowego.

Kiedy ciężarówki maja zakaz jazdy?

Oprócz standardowych przepisów, istnieje również szereg dokumentów, które mówią o czasowych zakazach poruszania się ciężarówek po drogach. Głównym dokumentem regulującym te zagadnienia jest Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń i zakazów ruchu z dnia 31 lipca 2007. Kolejne zmiany były już wprowadzane za pośrednictwem Obwieszczeń Ministra Transportu.