Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: System klasyfikacji i oznaczeń

System klasyfikacji i oznaczeń towarów niebezpiecznych

W dzisiejszych czasach wiele towarów, które są transportowane, składowane i zużywane na co dzień, posiada właściwości niebezpieczne. Dlatego też pojawia się potrzeba klasyfikacji i oznaczeń tych produktów. System klasyfikacji towarów niebezpiecznych to ważne narzędzie służące do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ich transportu i magazynowania.

Podział towarów według rodzaju niebezpieczeństwa

Pierwszy etap procesu klasyfikacji towarów to ustalenie rodzaju niebezpieczeństwa, jakie dany produkt przedstawia. Są to między innymi:

1. Substancje łatwopalne i wybuchowe,
2. Substancje toksyczne i zakaźne,
3. Substancje utleniające,
4. Substancje korodujące,
5. Gazy pod ciśnieniem.

Rodzaje oznaczeń na opakowaniach

Oznaczanie towarów jest jednym z najważniejszych elementów klasyfikacji. Na etykietach produktów zazwyczaj umieszczane są symbole graficzne, które w prosty sposób informują o niebezpieczeństwie, jakie dany produkt przedstawia. Istnieją trzy rodzaje oznaczeń:

1. Symbol ostrożności,
2. Symbol zagrożenia,
3. Symbol zakazu.

Towary niebezpieczne w Polsce

W Polsce klasyfikacja i oznakowanie towarów niebezpiecznych jest regulowane przez ustawę o transporcie drogowym oraz szereg innych przepisów. Zgodnie z nimi, każdy przewoźnik jest zobowiązany do odpowiedniego oznaczenia ładunku, który przewozi. W przypadku naruszenia tych przepisów, grozi mu kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie transportu i magazynowania różnego rodzaju towarów, niezbędna jest właściwa klasyfikacja i oznakowanie produktów niebezpiecznych. Dzięki temu każdy pracownik, który ma kontakt z danymi produktami, może szybko zidentyfikować niebezpieczeństwo i podjąć odpowiednie kroki w celu jego uniknięcia.