Oznakowanie towarów niebezpiecznych: Znaki i etykiety informacyjne

Oznakowanie towarów niebezpiecznych: znaki i etykiety informacyjne

Zgodnie z przepisami prawa każdy producent, dystrybutor i przewoźnik jest zobowiązany do oznaczenia prawidłowymi znakami i etykietami informacyjnymi każdego wyrobu, który w swej naturze stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. Niestosowanie się do tych wymogów zwiększa ryzyko wypadków, dlatego istotne jest, aby każdy z nas zdawał sobie sprawę z podstawowych zasad dotyczących oznakowania towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

W handlu posługujemy się specjalnymi klasami substancji niebezpiecznych, w związku z czym warto zapoznać się z ich klasyfikacją.

Wśród takich klas możemy wyróżnić:
– materiały wybuchowe i łatwopalne,
– substancje trujące dla zdrowia,
– substancje niebezpieczne dla środowiska,
– materiały radioaktywne.

Dzisiejszy artykuł skupia się na oznakowaniu towarów niebezpiecznych, według klas wskazanych powyżej.

Zasady oznakowania

Istotnym elementem oznakowania produktów jest stosowana na nich symbolika. Znaki i etykiety informacyjne muszą być wyraźne, trwałe i dobrze widoczne dla każdego, kto przetwarza, magazynuje lub transportuje dany produkt.

– Znak “płomień” – towar jest łatwopalny lub wybuchowy.
– Znak “trujący” – towar jest groźny dla zdrowia.
– Znak “tree” – towar jest niebezpieczny dla środowiska.
– Znak “niebezpieczne dla zdrowia” – towar jest radioaktywny.

Elementy niezbędne na etykietach towarów niebezpiecznych

Na każdej etykiecie informacyjnej produktu powinny znaleźć się następujące informacje:

– nazwa substancji niebezpiecznej,
– skład chemiczny,
– klasa ryzyka,
– instrukcja postępowania w razie ekspozycji na substancję,
– termin przydatności do użycia,
– ostrzeżenie o chronieniu przed ekspozycją na dany produkt,
– miejsce wypusty substancji niebezpiecznej, jak również sposoby postępowania awaryjnego.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że oznakowanie towarów niebezpiecznych jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zarówno dla środowiska, jak i dla pracowników, którzy pracują z takimi materiałami na co dzień. Bez właściwego oznakowania, ryzyko wypadków związanych z ich magazynowaniem i transportowaniem stale wzrasta. Dlatego też, każdy, kto posiada kontakt z towarem niebezpiecznym powinien dokładnie zapoznać się z symboliką stosowaną na etykietach i znakach informacyjnych.