Międzynarodowe przepisy transportowe: Przegląd głównych międzynarodowych przepisów i umów dotyczących transportu towarów, takich jak Konwencja CMR, Konwencja SOLAS, Konwencja ADR itp.

Transport towarów jest nieodłącznym elementem dzisiejszego świata. Zgodnie z raportem Banku Światowego z 2019 roku, globalna wartość rynku transportowego szacowana jest na ponad 4 biliony USD. Aby zapewnić bezpieczny, sprawnie działający i ekonomiczny przewóz towarów, istnieje wiele międzynarodowych przepisów i umów regulujących ten sektor. Poniżej przedstawiamy przegląd głównych z nich.

Konwencja CMR
Konwencja CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) reguluje międzynarodowy przewóz drogowy. Została podpisana w Genewie w 1956 roku i obecnie obejmuje ponad 55 państw. Konwencja ta określa zasady w zakresie umów transakcyjnych, dokumentacji przewozowej, środków transportu, odpowiedzialności przewoźnika oraz postępowanie w przypadku problemów z przewozem.

Konwencja SOLAS
Konwencja SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) stanowi podstawowy dokument międzynarodowego prawa morskiego i reguluje bezpieczeństwo na morzu. Obejmuje ona wymagania dotyczące budowy i wyposażenia statków, systemów alarmowych, procedur w razie awarii i wypadków, a także szkolenia personelu na statkach handlowych. Konwencja SOLAS została przyjęta w 1974 roku, a jej nowelizacje regulują m.in. wymagania dotyczące kontenerów i przewozu substancji niebezpiecznych.

Konwencja ADR
Konwencja ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) reguluje przewóz towarów niebezpiecznych drogą lądową. Obejmuje 50 państw Europy oraz krajów spoza tego regionu, takich jak Maroko czy Tunezja. Konwencja ta określa zasady pakowania, etykietowania i oznakowania substancji niebezpiecznych oraz wymaganą dokumentację, w tym karty przewozowe. ADR obejmuje również wymagania w zakresie szkolenia personelu i egzaminów, które muszą przejść osoby zaangażowane w przewóz i manipulację substancjami niebezpiecznymi.

Międzynarodowe porozumienie LOT Polish Airlines i Cargo i Member Airlines
W 2020 roku trzy latach intensywnych rozmów linie lotnicze zrzeszone w Star Alliance, w tym LOT Polish Airlines, podpisały porozumienie w sprawie transportu towarów na skalę międzynarodową. Członkowie tej międzynarodowej koalicji, która obejmuje 26 różnych linii lotniczych, uzgodnili zasady przewozu towarów niebezpiecznych i innych ładunków, w tym planowanie rezerwacji, nadawanie przesyłek, ubezpieczenia i procedury celnego uwalniania. Porozumienie to ma na celu ułatwienie transportu towarów i zwiększenie skuteczności logistycznej, zwłaszcza w przypadku drobnych przesyłek.

Najważniejsze elementy umów i konwencji międzynarodowych to przede wszystkim zasady dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności przewoźnika, dokumentacji przewozowej, standardów budowy i wyposażenia pojazdów i statków oraz szkolenia personelu. Dzięki tym przepisom transport towarów odbywa się w sposób bezpieczny, efektywny i zgodny z międzynarodowymi standardami.