Kto wydaje licencje na transport drogowy? W jaki sposób zdobyć licencję uprawniającą do transportu ludzi i towarów? Transport drogowy przepisy

W przypadku chęci wykonywania transportu drogowego ludzi i towarów nie wystarczy standardowe zarejestrowanie działalności gospodarczej. Potrzebne są również specjalne zezwolenia i licencje. Kto wydaje licencje na transport drogowy? W jaki sposób ją uzyskać, żeby swobodnie wykonywać nowy zawód?

Transport drogowy przepisy i zakładanie działalności. Kto wydaje licencje na transport drogowy?

Według obowiązującego w Polsce prawa osoba przewożąca ludzi lub towary w celach zarobkowych musi posiadać stosowną licencję. Jak wygląda to od strony organizacyjnej? Wcześniej była to koncesja, po zmianie przepisów, wprowadzone zostały licencje przyznawane przez starostwa powiatowe na czas nie dłuższy niż pięćdziesiąt lat. Nie każdy może ją otrzymać. Trzeba spełnić konkretne warunki, m. in.: posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych (przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą), niekaralność oraz zdolność finansowa do zakupienia floty pojazdów. Jeśli zdecydujemy się na założenie firmy, transport drogowy przepisy mówią, że w zależności od czasu oraz zasięgu licencji (krajowy czy międzynarodowy) jej cena będzie się różnić.